Máy kiểm tra rò khí – LS – R912

LS-R912 mới có sẵn có bảng điều khiển cảm ứng, kiểm soát chất lượng với USB, hỗ trợ đa ngôn ngữ, v.v. tiếp tục với sự tiện lợi và dễ sử dụng của LS-R902, đồng thời cho phép thử nghiệm hai loại dải áp suất khác nhau chỉ với một máy thử.

LS-R912 là thiết bị kiểm tra rò rỉ mới đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Để lại bình luận