HIỆU CHUẨN MÁY RÒ KHÍ.

HIỆU CHUẨN MÁY RÒ KHÍ. Nhằm đảm bảo sự an toàn và ngăn chặn rò rỉ khí, thiếu hụt khí…cần tái hiệu chuẩn máy đo khí định kỳ. Vậy, để đưa giá trị đo của chúng về chuẩn, chúng ta cần mẫu chuẩn tham chiếu để hiệu chuẩn lại. Ngoài ra, các cảm biến khi…

Xem thêm

Tăng khả năng phát hiện rò khí

Kể cả điểm rò rỉ khí nhỏ nhất cũng có thể làm phức tạp sản phẩm, lãng phí năng lượng và mất thời gian sản xuất—đặc biệt là đối với dây chuyền sản xuất không thể hoạt động mà không có khí nén để vận hành thiết bị và phụ kiện. Nếu không có đủ…

Xem thêm