HIỆU CHUẨN MÁY RÒ KHÍ.

HIỆU CHUẨN MÁY RÒ KHÍ.

Nhằm đảm bảo sự an toàn và ngăn chặn rò rỉ khí, thiếu hụt khí…cần tái hiệu chuẩn máy đo khí định kỳ. Vậy, để đưa giá trị đo của chúng về chuẩn, chúng ta cần mẫu chuẩn tham chiếu để hiệu chuẩn lại.

Ngoài ra, các cảm biến khi mới chế tạo thì luôn rất tốt. Nhưng để đạt được độ chính xác tốt nhất có thể, một bộ cảm biến phải được hiệu chuẩn định kì trong hệ thống mà nó sẽ được sử dụng. Đó là vì sao chúng ta cần hiệu chỉnh lại cho các hệ thống đo khí sau khi máy hoạt động được một thời gian.

Ở công ty chúng tôi luôn đánh giá cao công việc này và đã trang bị các thiết bị hiệu chuẩn máy đo khí phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất mà trên thế giới đang áp dụng hiện nay. Chất lượng công việc này của chúng tôi làm hài long tất cả các khách hang trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Để lại bình luận